Untitled Document

หน้าหลัก > ทัศนศิลป์ > ประยุกต์ศิลป์ > รายละเอียด
 
เรือนไทยของนายแพทย์เล็ก ตันตาศนีย์
Zoom พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: เรือนไทยของนายแพทย์เล็ก ตันตาศนีย์
ชื่อสถานที่ :: เรือนไทยของนายแพทย์เล็ก ตันตาศนีย์ ซอยทุ่งมังกร ๓ ตลิ่งชัน
รายละเอียด อื่น ๆ

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

สาขา : ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๓
ผลงานอื่น ๆ

พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
 
ล่าสุด

อาคารวัดสีสุก บางมด
อาคารวัดสีสุก บางมด
อาคารวัดสีสุก บางมด
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม