Untitled Document

หน้าหลัก > ทัศนศิลป์ > ประยุกต์ศิลป์ > อื่น ๆ
 
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า
Zoom พิมพ์
อื่นๆ
ที่มาของโครงการ
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต เป็นโรงแรมที่มีการออกแบบแปลนมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยส่งให้ทางบริษัท อินเตอร์ ดีไซน์ เป็นผู้ออกแบบรูปด้าน ทางบริษัทติดต่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบและให้คำปรึกษา รูปด้านทั้งหมดประมาณ 20 แบบ ในโครงการนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้อาคารมี ลักษณะไทย
รายละเอียด อื่น ๆ

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

สาขา : ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๓
ผลงานอื่น ๆ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า
 
ล่าสุด

อาคารวัดสีสุก บางมด
อาคารวัดสีสุก บางมด
อาคารวัดสีสุก บางมด
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม