ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

บ้านของพรุ่งนี้
เรื่องธรรมดา
โรงแรมรอยัล การ์เดน วิลเลจ หัวหิน (โรงแรมอนันตรา ห...
นาย ไพฑูรย์
เมืองสมบูรณ์
นาย เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์
  • แสดงภาพยนตร์เรื่อง อ...
  • ท่ารำ๑๒
  • หุ่นกระบอก(ปี่ใน)
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม