ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

พูดกับบ้าน
เชิญดอกไม้
วัดยานนาวา
นางสาว จำเรียง
พุธประดับ
นาย ชาลี
อินทรวิจิตร
  • กำแพงเงินตรา
  • กราวสี่ทิศ แสงอาทิตย...
  • น้ำนิ่งไหลลึก
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม