ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ลว.สุดท้าย ๒
ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง
โรงเรียนเตรียมทหาร
นาย ประสิทธิ์
ถาวร
นาย สำราญ
เกิดผล
  • แสดงภาพยนตร์เรื่อง ใ...
  • การแสดงกลองสบัดชัย
  • ฝากรัก
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม