ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

แม่น้ำลำคลอง
ปรัชญา
หุ่นนิ่ง (Still Life, ๑๙๙๓)
นาย เคน
ดาเหลา
นาย ดอกดิน
กัญญามาลย์
  • รถราง วันสุดท้ายในกร...
  • ลำล่องยาว ชุด ๑ เพลง...
  • มะลิ
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม