ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

กลิ่นกุหลาบ
มาจากที่ราบสูง
แมวไทย ๒ (Siamese Cat ๒)
คุณหญิง มาลัยวัลย์
บุณยะรัตเวช
หม่อมหลวง ศรีฟ้า (ลดาวัลย์)
มหาวรรณ
  • หนึ่งนุช
  • ลำล่องยาว ชุด ๑ เพลง...
  • พ่อน้ำตาลก้นเปรี้ยว
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม