ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ฉากญี่ปุ่น
วันเวลาใน ๔ ทวีป
Priry council chambers
นาย สุรพล
โทณะวณิก
นาย เฟื้อ
หริพิทักษ์
  • แม่เขียวหวาน
  • ระบำศิลปาชีพ
  • เพลงดอกไม้
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม