ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ชีวิตดีงาม
อาถรรพ์เสียงแคน
King Bhumibol Adulyadej
นาย เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์
นาย ยก
ชูบัว
  • ร้อยป่า
  • รำโนราห์
  • เพลงโหมโรงมงกุฎเพชร
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม