ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

เด็ก ผู้หญิง คนแก่ แมว และผม
นิรมิต
แมวไทย ๓ (Siamese Cat ๓)
รองศาสตราจารย์ ฤทัย
ใจจงรัก
นาย พินิจ
สุวรรณะบุญย์
  • เหยี่ยวสังหาร
  • กลอนตุ้ย
  • บางกอกน้อย
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม