ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

สุดสงวน
ข้ามโขงมา
บ้าน ดร.กร-ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
นาย วิจิตร
คุณาวุฒิ
นาง จุรี
โอศิริ
  • หนึ่งนุช
  • พระยศเกตุ
  • ขอใจให้...ดวงจันทร์ ...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม