ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ปกิณกะ
รูปทอง
โครงการเมือง
นาย กั้น
ทองหล่อ
นาย สมพงษ์
พงษ์มิตร
  • ม่านน้ำตา(อำนวย กลัส...
  • ฟ้อนวี
  • เพชฌฆาตใจ
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม