ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

แดง รวี
หลงกลิ่นกัญชา
Westin Hotel Robinson Department Store
นาย ประสิทธิ์
พยอมยงค์
นาย เปลื้อง
ฉายรัศมี
  • ขอทานขาดทุน
  • ลำเรื่องต่อกลอน เรื่...
  • บ้านทรายทอง(สมาน กาญ...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม