ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ทุ่งกุลา อาถรรพณ์
ลว.สุดท้าย ๑
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
นาย เชื้อ
ดนตรีรส
นาย เผ่า
สุวรรณศักดิ์ศรี
  • ไอ้หม่าลูกแม่(สมชาย ...
  • ฟ้อนวี
  • หยกฟ้า
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม