ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

เทพราช
กรุงเทพฯมาจากไหน
บ้านคุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล
นาง ศิริวัฒน์
ดิษยนันท์
คุณหญิง ไพฑูรย์
กิตติวรรณ
  • พยัคฆ์ยี่เก(ชาลี อิน...
  • ฉุยฉายทางหลวงวิลาศวง...
  • เฟื่องฟ้า(จินตนา ปาล...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม