ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

เนื้อนัย(เพลง)
พม่าเสียเมือง
พระธาตุเจดีย์พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำปล่อง
นาง กัณหา
เคียงศิริ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระวี
ภาวิไล
  • แดงอังคาร
  • ท่ารำ๑๒
  • Mega Dance อิ๋ว พิมพ...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม