ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

สารวัตรเถื่อน
นิรมิต
อาคารใหม่สวนอัมพร
นาย ขาเดร์
แวเด็ง
นาย บุญยงค์
เกตุคง
  • รอยไถ (อำนวย กลัสนิม...
  • ฟ้อนวี
  • ปี่พระอภัยมณี ตอนที่...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม