ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

พระเจ้าอู่ทอง ไม่ได้มาจากเมืองอู่ทอง
เที่ยวอเมริกาใต้ไปรอบโลก
พระวิหารพระพุทธชินราช วัดสันติสังฆาราม
นาย สง่า
อารัมภีร
ศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์
ชานนนารถ
  • ดอกหญ้า
  • ฟ้อนดาบ
  • ฟ้ามิอาจกั้น(เชอร์รี...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม