ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ทุ่งกุลา อาถรรพณ์
นวลนางข้างเขียง
จินตนาการจากธรรมชาติ ๒/๒๕๔๗
นาย เฟื้อ
หริพิทักษ์
นาย ทองมาก
จันทะลือ
  • ลูกอีสาน
  • อัศจรรย์
  • มนต์รักในฤดูร้อน
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม