ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ไม้อ่อน
บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน
โรงแรม The Reagent Chiang Mai (Four Season ในปัจจุ...
นาย จูเลี่ยม
กิ่งทอง
นาย ยก
ชูบัว
  • พระราชทานปริญญามหาวิ...
  • แม่ผัวตาย
  • โสมสวาท
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม