ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ละอองดาว
ปราชญ์อีสาน
ผักบุ้งแดง ปืนเน่า (Red Morning-Glory and Rotten Guns, ๑๙๗๖)
นาย บุญยัง
เกตุคง
นาย อาจินต์
ปัญจพรรค์
  • แม่นาคคืนชีพ(สวง ทรั...
  • ลำล่องยาว ชุด ๒ เพลง...
  • เพลงรักแม่น้ำแคว
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม