ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ชั่วฟ้าดินดับ
นิราศเป่ยจิง
โรงแรม เชียงอินทร์
นาย คำสิงห์
ศรีนอก
นายเ จริญ
มาลาโรจน์
  • โสนน้อยเรือนงาม
  • ต่อท่ารำอินทรชิต
  • (Concertino for Oboe...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม